23 maja 2019, imieniny: Iwony, Emilii,

Aktualności

200 TON ETERNITU MNIEJ
2015-01-13
W poprzedniej informacji na temat efektów realizowanego w Gminie Chrzanów Programu Usuwania Azbestu, podaliśmy wyniki uzyskane w jego pierwszym etapie. Teraz dostępne są już dane za cały rok 2014 (czyli obejmujące oba etapy).

151 TON ETERNITU MNIEJ
2014-11-24
Od początku roku 2014 do teraz, w Gminie Chrzanów odebrano (czyli wywieziono i utylizowano) już 151 ton eternitu, kosztem ponad 47 tys. zł. Wszystko w ramach nowo opracowanego i realizowanego Programu Usuwania Azbestu.

JEDNA RZEKA - JEDEN GOSPODARZ
2014-11-20
Ministerstwo Środowiska prowadzi ogólnokrajową konsultację nad projektem nowego Prawa wodnego oraz  reformą gospodarki wodnej, która odbywa się pod hasłem: „jedna rzeka – jeden gospodarz”.

EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRWA
2014-11-17

 W tym roku kończy się Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014). Światowa inicjatywa oficjalnie ogłoszona przez ONZ, a koordynowana przez UNESCO. Ale na niedawnej, listopadowej konferencji UNESCO w Japonii ustalono, iż państwa członkowskie ONZ mają nadal podejmować działania na rzecz włączania tematyki zrównoważonego rozwoju do programów nauczania na wszystkich poziomach i we wszystkich typach szkół.


NASADZENIA DRZEW W PARKU W KOŚCIELCU
2014-11-06

 Tam gdzie ubyły chore drzewa, które musiano wyciąć gdyż zagrażały bezpieczeństwu spacerowiczów, posadzono nowe. Warto wybrać się teraz do Parku w Kościelcu, by zobaczyć te nowe drzewa, sporej już wielkości. Chociaż najpiękniej będzie tam wiosną, kiedy zakwitną krzewy a drzewa wypuszczą liście.


NOWA PAŃSTWOWA RADA OCHRONY PRZYRODY
2014-11-06

 Na kolejna kadencję (lata 2014-2019) powołano czterdziestu nowych członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Nominacje wręczył im Minister Środowiska Maciej Grabowski. To organ opiniodawczo-doradczy tego resortu. W jego skład wchodzą osoby działające na rzecz przyrody: naukowcy, praktycy, aktywiści organizacji ekologicznych.


GDZIE CHCEMY ŻYĆ, CZYLI „KRAJOBRAZ POLSKI"
2014-10-24

 Przesunięcie w stronę ochrony własności nad ochronę dobra publicznego, a także wzrost możliwości technologicznych i finansowych  spowodowały, że zgubiliśmy to, co powinno służyć ochronie przestrzeni, w której żyjemy, i z której korzystamy. Wszyscy zgadzamy się co do potrzeby ochrony krajobrazu. Ale dlaczego nie jesteśmy w stanie dokonać zmiany?  - Stwierdził wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski na konferencji „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski”, zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd terytorialny dla Polski”.


ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO
2014-10-24

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne. Jak podkreślono, otwierają one drogę do racjonalnego korzystania z tego dobra jakim jest woda, nie pogarszając jego zasobów i jakości. Główną zmianą będzie wprowadzenie zasady„jedna rzeka - jeden gospodarz”.


DEKLARACJA ALBO 2.800 ZŁOTYCH
2014-10-22

Prowadzący gospodarkę odpadami Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, wyszukuje posesje, których właściciele lub zarządcy nie złożyli dotąd deklaracji „o wysokości opłaty”.


INICJATYWY OBYWATELSKIE DLA ŚRODOWISKA
2014-10-17

Osoby indywidualne, nieformalne grupy lub stowarzyszenia (np. koła gospodyń czy koła przyjaciół danej miejscowości), mogą składać wnioski na finansowe wsparcie budowy lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej, zakładanie i rozwój parków czy rekultywację obszarów zdegradowanych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na realizację tych obywatelskich inicjatyw – łącznie 5 mln zł. Wnioski można składać od 7. listopada do końca stycznia 2015 r.Archiwum

2015: styczeń
2014: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: wrzesień, październik, listopad, grudzień


NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje