22 kwietnia 2019, imieniny: Leona, Łukasza

Aktualności

Archiwum: maj 2011


EKRANY AKUSTYCZNE PRZY OBWODNICY
2011-05-12

Przy właśnie realizowanym fragmencie obwodnicy zachodniej Chrzanowa (odcinek od ul. Balińskiej do ul. Zielonej), powstaną ekrany akustyczne, by zminimalizować hałas ruchu drogowego dla mieszkańców okolicznych bloków na os. Północ.


WYŁOŻENIE UZUPEŁNIONEGO RAPORTU
2011-05-12

Zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, raport opisujący wpływ na środowisko planowanej budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Małopolski Zachodniej - został uzupełniony i w połowie maja będzie wyłożony do publicznego wglądu.


JAK DOTĄD, KONTROLE BEZ MANDATÓW
2011-05-16

Trwające w gminie Chrzanów kontrole dokumentów potwierdzających wywóz z posesji przez specjalistyczne firmy odpadów komunalnych i ścieków - nie wykryły poważniejszych nieprawidłowości. I jak dotąd, kończy się najwyżej na upomnieniach.


SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE
2011-05-17

Trwa akcja dyscyplinowania tych właścicieli psów, którzy wciąż jeszcze nie poczuwają się do obowiązku uprzątnięcia nieczystości pozostawionych przez swoje zwierzęta.  Jak co roku, zaczyna się od pouczeń a skończy na mandatach.


DOFINANSOWANIE OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH
2011-05-17

Pragnąc uzyskać dofinansowanie gminy do budowy oczyszczalni przydomowej, planowanej na rok 2012, należy złożyć wniosek w magistracie do 30 września tego roku. Najlepiej jak najszybciej, gdyż decyduje kolejność zgłoszeń, a w budżecie zarezerwowanym na ten cel pozostało jeszcze 87 tys. zł.


WYTWÓRNIA TO PIERWSZY KROK
2011-05-23

Mamy nadzieję wkraczać do Chrzanowa, w miarę pozyskiwania zamówień, z coraz bardziej rozbudowanymi strukturami firmy. Ale pierwszy, konieczny krok, to uruchomienie wytwórni mas bitumicznych. To warunkuje wszystko: możliwości zatrudnienia mieszkańców, wpływ podatków dla gminy, czy też polepszenie okolicznej infrastruktury drogowej - mówi Thomas Lorkowski, prezes zarządu spółki Berger Bau Polska.

 

 


WIZYTA WE WROCŁAWIU: NIE TAKA WYTWÓRNIA STRASZNA...
2011-05-23
Radni i urzędnicy pojechali do Wrocławia, by na własne oczy zobaczyć, jak funkcjonuje wytwórnia mas bitumicznych firmy Berger Bau. Okazało się, że uciążliwość tego urządzenia (hałas, pyły, zapachy) zamyka się w granicach działki. I mimo dłuższego wystawania pod działającymi maszynami, niczego podejrzanego nie zauważono.

KONTROLOWANE ZALEWANIE KOPALNI TRZEBIONKA
2011-05-25

Woda, zapełniająca wyrobiska zamkniętej kopalni Trzebionka, osiągnęła poziom 55 metrów. Gdy przybędzie jej kolejne 170 metrów (czyli w sumie 225 m liczonych od najniższego miejsca byłej kopalni), proces zalewania zostanie zakończony. Zakończony 50 m pod poziomem ziemi.


NA EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻCE W BALINIE
2011-05-25

23 maja Balin zmienił się w centrum edukacji ekologicznej. W Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi spotkali się uczniowie szkół z gmin Chrzanów, Libiąż, Trzebinia i Jaworzno - laureaci konkursu „Balin – zainstaluj się na ścieżce ekologicznej”, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz organizacji skupionych wokół gospodarki odpadami w regionie.

 


MIESZKAŃCY POSTULUJĄ: JEŚLI SPALARNIA TO I PARK DENDROLOGICZNY
2011-05-30

Dwaj mieszkańcy Chrzanowa wystąpili do burmistrza Ryszarda Kosowskiego z inicjatywą założenia wokół planowanej spalarni ogrodu dendrologicznego (arboretum), obsadzonego kolekcją kilku tysięcy drzew i krzewów. Byłby to ogólnodostępny park i ewenement na skalę przynajmniej europejską, gdyż nigdzie jeszcze nie połączono spalarni z arboretum.Archiwum

2015: styczeń
2014: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: wrzesień, październik, listopad, grudzień


NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje