22 kwietnia 2019, imieniny: Leona, Łukasza

Aktualności

Archiwum: listopad 2012


NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY „PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
2012-11-05

Trwa przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych do XIV edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Jego zadaniem – jak podkreślają organizatorzy -  „jest wyłonienie i nagradzanie tych samorządów, przedsiębiorstw i placówek edukacyjnych, które dzięki poczynionym inwestycjom oraz wdrażaniu programów edukacyjnych przyczyniły się do poprawy środowiska naturalnego oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej. Otrzymanie tytułu Laureata stanowi ogromne wyróżnienie i możliwość dołączenia do grona najlepszych”.


RUSZA BUDOWA KRAKOWSKIEJ SPALARNI
2012-11-06

Po wielu miesiącach oczekiwania na kolejne wyroki sądów, rozpatrujących protesty przeciwników budowy w Krakowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, 31 października podpisano umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą prac budowlanych - firmą Posco z Korei Południowej.


REWOLUCJA ŚMIECIOWA NIE OBEJDZIE SIĘ BEZ PRZETARGÓW
2012-11-12

Ministerstwo Środowiska zdecydowanie zaprzecza „pojawiającym się głosom  samorządów”, według których nie trzeba stosować się w przypadku „rewolucji śmieciowej” do wymogu przetargów. Jak podkreśla wiceminister Piotr Woźniak: „Obowiązek odebrania i właściwego zagospodarowania odpadów na terenie gminy należy do samorządu, który po zorganizowaniu przetargu wykona to zadanie razem z wybraną firmą. Taki jest bezwzględny wymóg prawa.


NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
2012-11-13

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza ogromne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Z mocy tej ustawy najpóźniej od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy gmin Chrzanowa, Libiąża i Trzebini zostaną objęci nowym systemem zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczenie stosownej opłaty.


GMINY PREFERUJĄ SAMODZIELNĄ GOSPODARKĘ ODPADAMI
2012-11-14

Większość - 71 proc. ankietowanych, polskich gmin chce samodzielnie realizować zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Jedynie 3 proc. myśli o zawarciu porozumień międzygminnych, natomiast pozostałe (czyli co czwarta) pragną to robić w ramach związków międzygminnych. I połowa z tych ostatnich zamierza przekazać związkowi całość zadań w tym zakresie.


KOALICJA NA RZECZ KOMAROŻERCÓW
2012-11-19

Ministerstwo Środowiska przystąpiło do akcji zwalczania komarów siłami natury. Widać to po już wydanych przepisach obejmujących ochroną ptaszka jerzyka (największego wroga tych owadów), a obecnie po oficjalnym wsparciu dwuletniej kampanii mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat nietoperzy. Dokładnie – ich komarobójczej roli, w czym wyróżnia się zwłaszcza nasz najmniejszy nietoperz - Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus).


ROZJAŚNIANIE WĄTPLIWOŚCI W SPRAWIE OPŁAT
2012-11-19

Zespół ekspertów, działający przy Ministerstwie Środowiska, przygotował kilka kolejnych odpowiedzi - interpretacji odnośnie opłat za gospodarowanie odpadami w nowych warunkach prawnych. Oto skrót tych najbardziej interesujących.


NIE CZYŃ BLIŹNIEMU… CO CIEBIE TEŻ TRUJE
2012-11-28

Polskie gminy – Chrzanów nie jest tu wyjątkiem – walczą z poważnym i trudnym problemem, jaki stanowi spalanie odpadów w domowych piecach. Nasila się on właśnie teraz, w sezonie grzewczym, gdy niektórzy, chcąc oszczędzić opał, wrzucają do paleniska przeróżne śmieci. I łamiąc prawo, bo jest to proceder karalny, zatruwają atmosferę dookoła, narażając siebie oraz sąsiadów na groźne choroby.


SŁOWA, CZYNY I ODPADY
2012-11-28

Po przekazaniu Związkowi Międzygminnemu "Gospodarka Komunalna" obowiązków gospodarowania odpadami na terenie Chrzanowa, Libiąża i Trzebini, przewodniczący zarządu ZMGK Przemysław Deda przystąpił niezwłocznie - jak już informowaliśmy - do organizowania zespołu oraz biura mogącego sprostać niemałym wyzwaniom obsługi wielu tysięcy mieszkańców. Ale bynajmniej nie napotyka w tych działaniach wyłącznie życzliwość i pomoc.


ZARABIAMY NA "GAZACH CIEPLARNIANYCH"
2012-11-30

Polska zarobiła kolejne 80 milionów, sprzedając Bankowi Światowemu jednostki emisji gazów cieplarnianych. W ten sposób uzyskano już łącznie 780 mln zł, które mogły i mogą być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie inwestycji proekologicznych, głównie termomodernizację budynków użyteczności publicznej: szpitali i szkół w całym kraju.Archiwum

2015: styczeń
2014: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: wrzesień, październik, listopad, grudzień


NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje