22 kwietnia 2019, imieniny: Leona, Łukasza

Aktualności

Archiwum: luty 2013


NASZE ŚMIECI ZAGOSPODARUJE ZWIĄZEK
2013-02-04

Choć informujemy o tym od kilku miesięcy, do piątku (1 lutego) wcale nie było pewne, czy śmieci mieszkańców zagospodaruje u nas gmina Chrzanów, czy Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”. Bo wprawdzie radni Chrzanowa i Libiąża już dawno opowiedzieli się za wspólnym zagospodarowaniem odpadów, gdyż tak wychodzi taniej, ale wątpliwości wciąż zgłaszali radni z Trzebini. Tymczasem Związek obejmuje te trzy gminy łącznie, i mógłby przejąć nowe zadania albo we wszystkich, albo w żadnej.


WEŹ UDZIAŁ W EUROPEJSKICH KONSULTACJACH
2013-02-07

Chcesz się wypowiedzieć na temat zagrożeń i korzyści płynących z zamiaru wydobywania w Europie gazu łupkowego? Masz szansę wypełnić ankietę, jaką także w języku polskim udostępniła w Internecie Komisja Europejska. Opinie można przekazywać do 23 marca. A formularz (jego wypełnienie zajmuje 10-15 min) dostępny jest na stronie:
 http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SHALEGAS&lang=pl


PRZYPOMINAMY O DOTACJACH NA URZĄDZENIA EKOLOGICZNE
2013-02-12

Gmina Chrzanów udziela swoim mieszkańcom, na określonych uchwałą Rady Miejskiej warunkach, dotacji na zakup urządzeń ekologicznego systemu ogrzewania oraz na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioski o udzielenie tych dotacji należy złożyć do 30 września bieżącego roku, by móc ubiegać się o dotacje na rok następny. Z kolei wnioski o wypłatę dotacji należy złożyć w terminie do 30 dni od daty odbioru zamontowanych urządzeń (przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia), nie później niż do 30 listopada roku, w którym zawarto umowę o udzielenie dotacji.


MINISTERSTWO FUNDUJE WYJAZDY NA MISJE
2013-02-15

Chodzi oczywiście o Ministerstwo Środowiska i fundowane przez nie wyjazdy na misje handlowe wraz z przedstawicielami polskiego rządu. Wyjadą te firmy, która zwyciężą w konkursie  GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Z tym, że termin zgłaszania wniosków do konkursu upływa już 18 lutego.


PLASTIKOWE KRUKI ODSTRASZAJĄ GOŁĘBIE
2013-02-19

Coraz liczniej na balkonach chrzanowskich domów pojawiają się siedzące na balustradach kruki. Wyglądają jak żywe. Tyle, że tkwią nieruchomo niezależnie od pory dnia. Ale jako makiety ptasich drapieżników odstraszających gołębie, sprawują się doskonale: nie jedzą, nie hałasują, nie zanieczyszczają – a płoszą.


ULOTKI NA TEMAT „ŚMIECIOWEJ REWOLUCJI”
2013-02-19

Gmina Chrzanów wydała ulotki informujące o najważniejszych zmianach, jakie zajdą po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli od 1 lipca. Do tych zmian musi się przygotować zarówno samorząd jak i każdy właściciel nieruchomości. Właśnie do nich trafią te ulotki.


PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ „PRAWA ŚMIECIOWEGO”
2013-02-25

Zaproponowane przez Senat zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały zatwierdzone przez Sejm. Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy wejdzie w życie 5 marca 2013 r. Jak informowaliśmy, umożliwi to samorządom bardziej racjonalną i elastyczną politykę ustalania opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.


BERGERBAU WKROCZYŁ DO CHRZANOWA
2013-02-25

Mimo protestów Stowarzyszenia Eko-Lu, na działce przy ul. Wodzińskiej w Chrzanowie powstaje wytwórnia asfaltu niemieckiego koncernu budowlanego BergerBau. Spełnia ona bowiem  wszystkie zaostrzone normy w zakresie ochrony środowiska. Początkowo znajdzie tu zatrudnienie 7-10 osób, ale w miarę rozwoju frontu robót, przedstawiciele firmy szacują, iż będą potrzebowali nawet stu lub więcej  pracowników.  Wytworzoną w Chrzanowie masę bitumiczną trzeba będzie bowiem przetransportować, a następnie wbudować w drogi, co wymaga utworzenia przynajmniej dwóch brygad roboczych.


TARGOWISKO ZMIENI OBLICZE I MIEJSCE
2013-02-27

Obecne targowisko przy ul. Kusocińskiego wkrótce zmieni miejsce przenosząc się wewnątrz kwartału ulic ograniczonego ul. Krakowską, Garncarską, 29-Listopada oraz bezimiennym przejściem w kierunku ul. Krakowskiej, za Bankiem Spółdzielczym przy ul. 29-Listopada. Wraz ze zmianą miejsca, nastąpi całkowita zmiana oblicza targowiska – z typu wiejskiego na typ miejski.Archiwum

2015: styczeń
2014: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: wrzesień, październik, listopad, grudzień


NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje