20 kwietnia 2019, imieniny: Agnieszki, Czesława

Aktualności

Archiwum: październik 2014


DOM, KTÓRY DLA MNIE OSZCZĘDZA
2014-10-06

Ministerstwa Środowiska, pod takim właśnie hasłem: „Dom, który dla mnie oszczędza”, prowadzi promocję energooszczędnego budownictwa.


KONWENCJA W SPRAWIE RTĘCI
2014-10-06

Rtęć uznaje się na świecie za jeden z najbardziej toksycznych pierwiastków, groźnych dla środowiska oraz niebezpiecznych dla zdrowia. Dlatego w 2009 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczęła prace nad nowym instrumentem prawnym, nazwanym  Konwencją z Minamaty. Japońskiego miasta, w którym zatruto wiele tysięcy osób rtęcią zawartą w odpadach przemysłowych, spuszczanych do wody. 24 września, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, Konwencję podpisali kolejni przedstawiciele państw i rządów, w tym Polski.


PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY „ŚMIECIOWEJ”
2014-10-08

Komisje sejmowe skierowały do drugiego czytania w Sejmie poselski projekt ustawy zmieniającej obowiązujące regulacje prawne w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach. Zmiany te uwzględniają liczne postulaty samorządów oraz doświadczenia pierwszego roku funkcjonowania przepisów regulujących zasady gospodarowania odpadami.


INICJATYWY OBYWATELSKIE DLA ŚRODOWISKA
2014-10-17

Osoby indywidualne, nieformalne grupy lub stowarzyszenia (np. koła gospodyń czy koła przyjaciół danej miejscowości), mogą składać wnioski na finansowe wsparcie budowy lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej, zakładanie i rozwój parków czy rekultywację obszarów zdegradowanych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na realizację tych obywatelskich inicjatyw – łącznie 5 mln zł. Wnioski można składać od 7. listopada do końca stycznia 2015 r.


DEKLARACJA ALBO 2.800 ZŁOTYCH
2014-10-22

Prowadzący gospodarkę odpadami Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, wyszukuje posesje, których właściciele lub zarządcy nie złożyli dotąd deklaracji „o wysokości opłaty”.


ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO
2014-10-24

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne. Jak podkreślono, otwierają one drogę do racjonalnego korzystania z tego dobra jakim jest woda, nie pogarszając jego zasobów i jakości. Główną zmianą będzie wprowadzenie zasady„jedna rzeka - jeden gospodarz”.


GDZIE CHCEMY ŻYĆ, CZYLI „KRAJOBRAZ POLSKI"
2014-10-24

 Przesunięcie w stronę ochrony własności nad ochronę dobra publicznego, a także wzrost możliwości technologicznych i finansowych  spowodowały, że zgubiliśmy to, co powinno służyć ochronie przestrzeni, w której żyjemy, i z której korzystamy. Wszyscy zgadzamy się co do potrzeby ochrony krajobrazu. Ale dlaczego nie jesteśmy w stanie dokonać zmiany?  - Stwierdził wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski na konferencji „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski”, zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd terytorialny dla Polski”.Archiwum

2015: styczeń
2014: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: wrzesień, październik, listopad, grudzień


NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje