20 kwietnia 2019, imieniny: Agnieszki, Czesława

Aktualności

Archiwum: kwiecień 2014


SEMINARIUM O NASZEJ WODZIE
2014-04-07

Z tym, że zatapianie zamkniętej kopalni „Trzebionka” będzie miało negatywny wpływ na jakość wód podziemnych w okolicy Chrzanowa – naukowcy zgadzali się od początku. Ale różnili się w poglądach na temat szybkości z jaką nastąpi proces degradacji naszych ujęć. Najnowsze badania nie są optymistyczne: stężenie siarczanów jest znacznie większe, niż początkowo twierdzono. I temu właśnie ma być poświecone seminarium naukowe, które odbędzie się 11. kwietnia (piątek) o godz. 11 w sali chrzanowskiego Sokoła.


NOWY WŁAŚCICIEL KROKUSÓW
2014-04-09

Kwitnące na tatrzańskich halach krokusy, tak chętnie i corocznie o tej porze oglądane podczas wycieczek przez mieszkańców Chrzanowa, mają od niedawna „nowego właściciela”. Jest nim Szymon Ziobrowski, który od kwietnia zastąpił na stanowisku dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego - Pawła Skawińskiego.


RUSZYŁ PROGRAM BOCIAN
2014-04-09

Przedsiębiorcy, którzy planują produkcję energii z instalacji wykorzystujących jej odnawialne źródła, mogą starać się o dotację. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel (chodzi w gruncie rzeczy o ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla do atmosfery) w roku 2014 – 420 mln zł.


EUROPEJSKA PRZYCIĄGA PRZEDSIĘBIORCÓW
2014-04-10

Jak wiadomo, ul. Europejska w Chrzanowie powstała przy okazji budowy fabryki Valeo. I choć funkcjonuje ona już 10 lat, niewiele się działo w tej okolicy, bo innych chętnych do inwestowania nie było. Nie było… aż powstała północno-wschodnia obwodnica miasta i zaczęli się pojawiać zainteresowani przedsiębiorcy.


WOLNY WYBÓR ODBIORCY SPRZĘTU
2014-04-11

Od właściciela nieruchomości zależy, komu przekaże swój zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Bo, zgodnie z prawem, to wcale nie musi być wyznaczony przez samorząd odbiorca odpadów komunalnych – przypomina Ministerstwo Środowiska. I przestrzega gminy przed odmowami możliwości zbierania takiego sprzętu na swoim terenie przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia.


MAŁE CZY DUŻE PRZYDA SIĘ NATURZE
2014-04-11

O tym, że każda żywa istota odgrywa ważną rolę w naturze, Ministerstwo Środowiska postanowiło przekonać dzieci oraz ich rodziców i nauczycieli. Dlatego głównie do najmłodszych skierowano właśnie rozpoczętą, ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem: „Małe czy duże przyda się naturze”.


KWAŚNE DZIEDZICTWO „TRZEBIONKI”
2014-04-16

Co pozostało po zamkniętej kopalni „Trzebionka”? Górujący za autostradą pod  Chrzanowem, wielki osadnik  - dziś zalesione wzgórze, kupione przez osobę prywatną, ale możliwe do rekreacyjnego wykorzystania dopiero po kilkunastu latach. I to, czego nie widać, ale co już odczuwamy wszyscy: coraz bardziej zdegradowane kwaśnymi związkami siarki ujęcia wody pitnej, które będzie można ponownie wykorzystywać dopiero za kilkadziesiąt lat.


DYMISJA GŁÓWNEGO KONSERWATORA PRZYRODY
2014-04-22

Dotychczasowy Główny Konserwator Przyrody - Janusz Zaleski, złożył na ręce premiera rezygnację ze swego stanowiska, motywując ją „innymi planami zawodowymi”. Rezygnacja została przyjęta, przy czym szef polskiego rządu podziękował ministrowi (Janusz Zaleski miał rangę podsekretarza stanu w resorcie Środowiska) za wspólną pracę.


BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKO
2014-04-22

Rada Ministrów przyjęła Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko w perspektywie do 2020 r. Dokument przedłożony przez Ministra Gospodarki, został opracowany we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Głównym celem tej strategii jest „zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego, niskoemisyjnego sektora energetycznego”.


ANKIETA DOTYCZĄCA SPOSOBU OGRZEWANIA
2014-04-22

Aby uzyskać w latach 2014-2020 środki z funduszy unijnych na ochronę środowiska i gospodarkę niskoemisyjną obejmującą przebudowę systemów grzewczych, w tym wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – należy zinwentaryzować oczekiwania i potrzeby mieszkańców naszej Gminy. Dlatego zostali oni poproszeni o dobrowolne wypełnienie ankiety (w przedłużonym terminie do 30. maja), zamieszczonej na naszym portalu w zakładce „Czystość, porządek i Ty”, na lewym, pionowym pasku menu strony głównej.


STREFA, CZYLI PRZYSZŁOŚĆ CHRZANOWA
2014-04-28

Rok temu burmistrz Ryszard Kosowski zainicjował działania zmierzające do utworzenia Chrzanowsko-Libiąskiej Strefy Przemysłowo Usługowej, wypełniającej przestrzeń pomiędzy dwoma istniejącymi ośrodkami: „Fablok” i „Kroczymiech”.


INWENTARYZACJA BUDYNKÓW ZAWIERAJĄCYCH WYROBY AZBESTOWE
2014-04-29

 Zakończono, prowadzoną w kwietniu na terenie Gminy Chrzanów, inwentaryzację budynków krytych lub obłożonych wyrobami zawierającymi azbest, czyli głównie eternitem. Mieszkańcy, którzy zgłosili ankieterom swoje zabudowania będą mogli w przyszłości korzystać z dofinansowania na usunięcie i utylizację materiałów azbestowych.

 


CIĘCIA PIELĘGNACYJNE DRZEW
2014-04-29

Na zlecenie Urzędu Miejskiego rozpoczęto cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących przy ulicach Chrzanowa oraz usuwanie drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Akcja ta obejmie także Aleję Henryka oraz osiedla.Archiwum

2015: styczeń
2014: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: wrzesień, październik, listopad, grudzień


NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje