20 kwietnia 2019, imieniny: Agnieszki, Czesława

Aktualności

Archiwum: czerwiec 2014


NOWELIZACJA PRAWA WODNEGO
2014-06-06

Sejm uchwalił zmiany w ustawie Prawo wodne, dostosowując je do Ramowej Dyrektywy Wodnej UE, która wymagała doprecyzowania w polskim prawie m.in. definicji takich pojęć jak: „powódź”, „dobry potencjał ekologiczny” czy „dobry stan wód”. Nowelizacja wprowadza dokument zwany planem utrzymania wód – akt prawa miejscowego, przygotowywany i aktualizowany przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.


BATALIA O „ŚMIECIOWE”
2014-06-06

 Firma, która jako jedyna wystartowała w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Chrzanów, zażyczyła sobie zbyt wiele pieniędzy za tę usługę. Dlatego przetarg unieważniono i wkrótce zostanie ogłoszony kolejny. W ten sposób Międzygminny Związek „Gospodarka Komunalna” postanowił zawalczyć o kieszeń mieszkańców, by nie musieli płacić wyższej stawki „śmieciowego”, niż dotychczas.


KONSULTACJE WS. MUNDURU LEŚNIKA
2014-06-11

Tego jeszcze nie było. Departament leśnictwa w Ministerstwie Ochrony Środowiska zarządził konsultacje społeczne w sprawie nowego wzoru umundurowania dla „leśników i osób uprawnionych do ich noszenia”.


KAGANIEC NA FABRYCZNE KOMINY
2014-06-23

Polska dostosowuje się do wymogów dyrektywy IED Unii Europejskiej z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Sejm właśnie przyjął nowelizację Prawa ochrony środowiska, która ma ograniczyć emisję pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu i innych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez zakłady przemysłowe.


PRZYKAZANIA NA WAKACJE
2014-06-23

Nasze zachowania podczas wakacji mają łącznie wielki wpływ na przyrodę, dlatego na urlopie nie zapominajmy o kilku podstawowych „przykazaniach” – przypomina Ministerstwo Ochrony Środowiska.


BYŁY INWESTYCJE – SĄ EFEKTY
2014-06-26

 W latach 2007-2013 program Infrastruktura i Środowisko umożliwił realizację 296 inwestycji z zakresu ekologii. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej do 810 umów zawartych z beneficjentami wyniosła ponad 19,6 mld zł. W wyniku tych inwestycji znacznie poprawiono jakość wód i gleb, zmniejszono zanieczyszczenie powietrza, oszczędniej gospodaruje się zasobami naturalnymi a ogólnie – polepszono warunki życia mieszkańców Polski.Archiwum

2015: styczeń
2014: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: wrzesień, październik, listopad, grudzień


NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje