20 kwietnia 2019, imieniny: Agnieszki, Czesława

Aktualności

Archiwum: lipiec 2014


LASY PEŁNE DZIKÓW I JELENI
2014-07-15

W polskich lasach nie brakuje dzikiej zwierzyny, także tych gatunków, na które odbywają się polowania: jeleni, saren, czy dzików  – twierdzi Ministerstwo Środowiska. I przytacza na dowód dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z nich, iż na koniec roku 2013,  hasało w zagajnikach aż 876 tys. saren, 649 tys. zajęcy, 282 tys. dzików, 217 tys. jeleni oraz 213 tys. lisów.


KONCESJA POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZO-WYDOBYWCZA
2014-07-17

Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, co umożliwi racjonalne poszukiwanie i wydobycie węglowodorów: gazu ziemnego, w tym łupkowego oraz ropy naftowej. Nowelizacja wprowadza bowiem jedną koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża oraz wydobywanie. Zamiast dotychczasowych kilku rodzajów koncesji wystarczy jedna: poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą. Nowelizacja, po akceptacji prezydenta, ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.


PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA
2014-07-17

           Wraz z początkiem lipca, w nowym składzie działa Państwowa Rada Ochrony Środowiska. Tworzy ją 15. ekspertów z dziedziny ekonomii, prawa ochrony środowiska, oraz polityki zarządzania środowiskiem. To organ doradczy i opiniodawczy Ministra Środowiska, który powołuje jego członków co pięć lat.


OPŁATA ZA ŚMIECI NIE ZMALEJE
2014-07-22

 Wprawdzie były to jedynie przypuszczenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, że po tegorocznym przetargu opłaty za tzw. śmieciowe mogą zmaleć, ale okazały się one płonne. Dotychczasowy odbiorca naszych odpadów – MPO Jaworzno, jako jedyny stanął do przetargu, który unieważniono oraz jako jedyny stanął do przetargu drugiego, gdzie zażyczył sobie za usługi jeszcze wyższą cenę niż pierwotnie.


RAPORT: OCHRONA POWIETRZA I WÓD
2014-07-29

   Ministerstwo Środowiska przygotowało obszerny, kilkusetstronicowy raport z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku. Jak wynika z podsumowania działań w zakresie ochrony powietrza - łączna kwota dofinansowania wyniosła tu 12,4 mld zł, z czego 40 proc. przeznaczono na podniesienie efektywności energetycznej budynków, a 34 proc. na produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Natomiast zadania w obszarze ochrony wód dofinansowano kwotą 26,8 mld zł, przeznaczając ją niemal w całości (97 proc.) na rozwój systemu odbioru i oczyszczania ścieków w aglomeracjach.Archiwum

2015: styczeń
2014: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: wrzesień, październik, listopad, grudzień


NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje