23 kwietnia 2019, imieniny: Jerzego, Wojciecha

Aktualności

Archiwum: sierpień 2014


BADANIE GLEB W GMINIE
2014-08-04

 Od lipca tego roku do maja 2015 r., potrwają badania pH gleb, jakie w naszej Gminie prowadzi Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach. Badania te posłużą jako jedno z kryteriów do wyznaczenia tzw. obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW), czyli terenów, na których produkcja rolnicza jest utrudniona i z tej racji rolnikom będą przysługiwały niemałe dopłaty wyrównawcze w latach 2014-2020.


WYTWÓRNIA GAZU ZAMIAST SPALARNI
2014-08-04

 Coraz więcej faktów przemawia za tym, że zamiast planowanego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, określanego potocznie jako spalarnia śmieci, na tej samej działce pod Chrzanowem (na zdjęciu) powstanie – też spalająca odpady -Wytwórnia Gazu Syntezowego. Inwestorem, który wyłoży na to przedsięwzięcie ok. pół miliarda zł ma być spółka Orlen Eko.


ZAPOMNIJMY O OBNIŻCE „ŚMIECIOWEGO”
2014-08-11

Już wiadomo na pewno, że obowiązująca w naszej Gminie stawka tzw. opłaty śmieciowej nie zmaleje. Umowa podpisana z odbiorcą odpadów komunalnych – spółką MPO Jaworzno, opiewa na 545 tys. zł miesięcznego ryczałtu. W jego ramach wywiezie ona średnio miesięcznie ok. 1.200 ton śmieci zmieszanych oraz odpady posegregowane. Jednocześnie zagwarantowano, że wysokość tego ryczałtu nie wzrośnie aż do końca 2016 roku.


OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA WYROBÓW AZBESTOWYCH
2014-08-11

 W Gminie Chrzanów przeprowadzono wiosną inwentaryzację budynków krytych lub obłożonych wyrobami zawierającymi azbest, czyli głównie eternitem. Ich właściciele będą mogli korzystać z dofinansowania na usunięcie i utylizację materiałów azbestowych. Jednakże dachy i ściany to nie wszystko, gdyż azbest stosowano także w produkcji rur czy materiałów izolacyjnych. Właściciele i zarządcy nieruchomości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 roku, mają obowiązek „dokonać inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury”.


BEZ „PONADNORMATYWNEJ UCIĄŻLIWOŚCI DLA ŚRODOWISKA”
2014-08-13

Lokalizacja planowanej budowy Wytwórni Gazu Syntezowego w Chrzanowie (pomiędzy linią PKP Kraków-Katowice od południa, a terenami byłych ZG „Trzebionka od wschodu i północy oraz wjazdem z ul. Wodzińskiej) nie będzie powodować „ponadnormatywnej uciążliwości dla środowiska” – stwierdziła przed rokiem (w już prawomocnej decyzji z 13  czerwca 2013 r.) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.


DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
2014-08-26

 Wszystkie większe inwestycje w Polsce wymagają decyzji środowiskowych i konsultacji społecznych, bo ich wpływ na otoczenie jest niebagatelny. Stanowią zatem istotny temat dla opinii publicznej. Dlatego tak ważny jest powszechny dostęp do informacji o środowisku, zwłaszcza do zawierających je baz danych. By ten dostęp ułatwić, Ministerstwo Środowiska organizuje w Warszawie (Centrum Nauki Kopernik), 1 i 2 października, specjalną konferencję.


GMINNY PROGRAM USUWANIA AZBESTU
2014-08-26

Jak wynika z wyliczeń podanych w najnowszym Biuletynie „Kampanii antyazbestowej”, wydawanym przez Federację Zielonych GAJA w Szczecinie, Małopolska bynajmniej nie przoduje wśród województw, w których gminy posiadają programy usuwania azbestu. Ma je u nas tylko 64,3 proc. gmin (117 na 182), gdy np. w Zachodniopomorskiem aż 93,8 proc. Gmina Chrzanów właśnie kończy prace nad tym programem, który ma być gotowy do końca września.Archiwum

2015: styczeń
2014: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: wrzesień, październik, listopad, grudzień


NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje