23 kwietnia 2019, imieniny: Jerzego, Wojciecha

Aktualności

Archiwum: wrzesień 2014


CO WIEMY O WYTWÓRNI GAZU SYNTEZOWEGO
2014-09-10

Planowaną przez spółkę ORLEN Eko budowę Wytwórni Gazu Syntezowego w Chrzanowie, jak informowaliśmy, zlokalizowano w miejscu gdzie miała powstać tzw. spalarnia śmieci (Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych) – pod Luszowicami, w okolicy zlikwidowanych ZG Trzebionka. Podajemy teraz więcej szczegółów na temat samej Wytwórni, mającej produkować z odpadów komunalnych (150 tys. ton rocznie) gaz, który wykorzysta w celach energetycznych Rafineria Trzebinia. Natomiast produkty uboczne, w postaci zeszkliwionej, znajdą zastosowanie w budownictwie.


REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ „ŚRODOWISKO INFORMACJI 2014”
2014-09-10

Jak informowaliśmy, 1-2 października, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odbędzie się, organizowana przez Ministerstwo Środowiska konferencja „Środowisko Informacji 2014”. To pierwsze tego typu ogólnopolskie wydarzenie, poświęcone w całości udostępnianiu informacji o środowisku w sieci i jej praktycznemu wykorzystaniu. By w nim uczestniczyć należy wypełnić – już udostępniony - formularz rejestracyjny pod adresem:
https://ankiety.mos.gov.pl/953431/lang-pl


KONKURS - "KRAJOBRAZ DOBRY I ZŁY”
2014-09-10

Pod patronatem Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Michała Kiełszni, ogłoszono otwarty, ogólnopolski konkurs fotograficzny pod hasłem: „Krajobraz dobry i zły”. Kto chce w nim uczestniczyć (profesjonaliści i amatorzy w każdym wieku) musi nadesłać do 19. września zdjęcia „pokazujące dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce”.


SKŁADANIE UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO OCHRONA ŚRODOWISKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
2014-09-17

Zarząd Województwa Małopolskiego zawiadamia, iż opracowany został projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.


CZY WSPÓLNOTY ZACZNĄ PRODUKOWAĆ PRĄD?
2014-09-18

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał pierwsze umowy ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi (łącznie 60 mln zł) na dotacje do zakładanych przez nie mikroinstalacji energetycznych, czyli: paneli fotowoltaicznych, małych wiatraków, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę oraz małych biogazowni. Kwota dotacji wynosi 20-40 proc. dofinansowania a pożyczki na pozostałe koszty kwalifikowane udziela się na 1 proc. w skali roku.


PRIORYTETY OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2014-2020
2014-09-23

Projekt Programu Strategicznego Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wyznacza osiem priorytetów (przedstawiamy je niżej) oraz związane z ich realizacją kierunki działań.Archiwum

2015: styczeń
2014: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: wrzesień, październik, listopad, grudzień


NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje