23 maja 2019, imieniny: Iwony, Emilii,

Aktualności

KONKURS - "KRAJOBRAZ DOBRY I ZŁY”

2014-09-10

Pod patronatem Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Michała Kiełszni, ogłoszono otwarty, ogólnopolski konkurs fotograficzny pod hasłem: „Krajobraz dobry i zły”. Kto chce w nim uczestniczyć (profesjonaliści i amatorzy w każdym wieku) musi nadesłać do 19. września zdjęcia „pokazujące dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce”.  Jak podkreślają organizatorzy konkursu ("Architektura-murator"), jego celem jest „pokazanie tego, co piękne i pozostaje w harmonii z krajobrazem oraz napiętnowanie tego, co go szpeci i niszczy”. Trzeba zatem sfotografować „zarówno najlepsze, jak i najgorsze ślady działalności człowieka na obszarach objętych ochroną” (na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Informację o położeniu tych obszarów można znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
 Co ważne, formuła konkursu obejmuje także zdjęcia pokazujące „przykłady krajobrazu naturalnego”, przykładowo: doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. Prace należy przesyłać do 19 września za pomocą formularza na stronie internetowej: www.polskikrajobraz.pl.Powrót


Podziel się:

NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje