23 kwietnia 2019, imieniny: Jerzego, Wojciecha

Aktualności

DEKLARACJA ALBO 2.800 ZŁOTYCH

2014-10-22

Prowadzący gospodarkę odpadami Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, wyszukuje posesje, których właściciele lub zarządcy nie złożyli dotąd deklaracji „o wysokości opłaty”.Jak się okazuje, jest ich niemało. I jak się znowu okazuje, pisemne wezwania o złożenie takiej deklaracji są skuteczne w niemal stu procentach. Dlaczego?
 Otóż w takim wezwaniu ZM”GK” najpierw przypomina, że zgodnie z art. 6m ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, deklaracje należy złożyć w terminie do 14 dni „od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca”. Podobnie jak w przypadku „nastąpienia zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
 Dalej ZM”GK” informuje w wezwaniu, iż niezrealizowanie tego obowiązku w terminie 7. dni od daty otrzymania tego pisma, „wiązać się będzie z wszczęciem postępowania podatkowego oraz nałożeniem kary porządkowej w wysokości 2.800 zł). I najprawdopodobniej właśnie ta informacja powoduje, że „zapomniane” deklaracje spływają w terminie.Powrót


Podziel się:

NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje