23 kwietnia 2019, imieniny: Jerzego, Wojciecha

Aktualności

ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO

2014-10-24

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne. Jak podkreślono, otwierają one drogę do racjonalnego korzystania z tego dobra jakim jest woda, nie pogarszając jego zasobów i jakości. Główną zmianą będzie wprowadzenie zasady„jedna rzeka - jeden gospodarz”.Dlatego powstaną: zarząd dorzecza Wisły i zarząd dorzecza Odry, którym zostaną przypisane rzeki o znaczeniu ponad regionalnym i szczególnie istotne dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej. Za pozostałe wody płynące odpowiedzialność będą ponosić marszałkowie województw. Z tym, iż wszystkie dokumenty strategiczne z zakresu gospodarki wodnej, zwłaszcza związane z zagrożeniem powodziowym, marszałkowie muszą konsultować z wojewodami.
 Melioracja szczegółowa stanie się zadaniem własnym gmin. Składki na rzecz spółek wodnych będą wpłacane przez właścicieli gruntów, którzy odnoszą korzyści z urządzeń melioracji, wprost do budżetu gminy. Ponadto do końca 2020 roku, gminy dodatkowo otrzymają dotacje podmiotową z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych.Powrót


Podziel się:

NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNYZobacz zdjęcia i dodaj swoje